Kültür

Kültür

Çağdaş zamanlara kadar Bosna Hersek genelde Avrupa ülkelerinin artistik akımının (harektlerinin)dışında kaldı. Yaratıcı şekiller ancak neolitik zamanların uzun ve büyüleyici tarihine dayanır. Bosna Hersekteki müzeler ve galeriler Rönesans ya da romantik döneme ait tablolarla dolu değildir ve günlük yaşamı temsil eden canlı şekiller bulunur.

Çağdaş sanat 20.yüzyılın son yarısında yer alan kültür devriminde bir anahtar etkisine sahiptir. Yüzyıllardır bu devrime sebep olan kültür, günümüzde mimari, geleneksel kıyafetler, taşlar, oyulmuş sanat eserleri, çömlekler, mücevher ve kutsal yerler yoluyla yaşayan bir müze olarak ziyaret edilir. Bosna Hersek kültürünü bir müzenin duvarlarından sokran şeyler olarak bulamazken fakat karışık cami boyamaları, ahşaptan yapılmış güzel geleneksel mobilyalar, muhteşem dikişli geleneksel kıyafetler olarak görülebilir.

Eskinin ve yeninin karışımı olan bu yaratıcı şekiller Bosna Hersek’i diğer Avrupalı komşularından farklı kılar. Günümüzün kültürel manzarası düzenli bir şekilde gelişiyor. Saraybosna, güneydoğu Avrupa’nın en iyi festivallerine, Saraybosna Film Festivali, Jazz Festivalini, Mess Alternatif Tiyatro Festivaline ve daha sayısız festivallere ev sahipliği yapar. Çağdaş Edebiyat, müzik ve sanat yeniden doğan bir ülkenin yaratıcı mücadelesini içerir.

Leave a Comment