Ekonomi

Ekonomi

Bosna Hersek savaş öncesi sosyalist ülkeler arasında sanayinin gelişmişliği bakımından en gelişmiş ülkeler arasında yer almakta idi. Sanayi sektörü yaklaşık 1000 adet sanayi tesisi ile GSMH’nın yarısını oluştururken, 450.000 kişiye istihdam sağlamaktaydı. Savaş bitiminde üretim tesislerinin büyük bir çoğunluğunun ya tamamen tahrip edilmesi ya da, büyük ölçüde zarar görmesi nedeniyle toplam sanayi üretimi savaş öncesi ile kıyaslandığında % 8.7 gibi oldukça düşük seviyelere kadar düşmüştür.

Bosna Hersek ekonomi reformları sürecindedir. Zengin kaynaklarını kullanmaya çalışır. Savaştan önce temel maddelerin üretimini yapıyordur (odun, tarımsal, üretim, demir, araba, ayakkabı ve eşya parçaları). Eski Yugoslavya’nın diğer bölgeleri, bu ürünleri( araba, ayakkabı, eşya parçaları) satın aldı ve onları son tüketici üretimleri olarak kullandı. Savaş yüzünden bu satın alıcılar yeni kaynaklar bulmak zorunda kaldılar. 1995 sonundaki Dayton Barış Anlaşmasından bu yana, Bosna Hersek uzun, yavaş ve ağrılı bir ekonomik iyileşme yaşamaktadır. Reform süreci birçok sebepten dolayı yavaştır. Ekonomik olarak tekrar canlanacak bir yer için test edilmiş bir tarif yoktur. Dolanımdaki para güçlüdür, enflasyon ise düşüktür. Ülke ağır olarak borçta değildir ve altyapıların çoğu tekrar inşa edildi.

Bosna Hersek Avrupa Birliğin yeni bir üyesi olmak için yoldadır. Ülke halk şirketlerini özelleştirerek ve yabancı sermayeye ilgili artırarak bürokrasisini kısmaya odaklanmıştır. Ülkenin ekonomik büyüme stratejisi odun, tarım, turizm, çelik, madenler, tekstil ve üretim mallarına dayanır. Bosna Hersek’in kaynakları zengindir; ormanları ve kristal bol temiz dağ nehirleri. Doğal kaynaklarını korumayı amaçlamakta ve gelişmeyi sağlayacak alternatifleri eko turizmi korumaktadır. SME gelişimi ve tarım(özellikle organik tarım).