Insanlar

Insanlar

Bu ülkede ikamet eden 3 temel etnik grubu vardır; Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar. Dillerindeki temel etnik ve din farklarına rağmen gelenekler ve kültürler benzerdir.

Özet olarak; bu ülkede ikamet eden 3 etnik grubu vardır; Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar. Bunun yanı sıra hangisinden olursanız olun hepsinin Bosnalı olduğu duygusu vardır. Boşnaklar Müslümandırlar, Sırplar Ortodoks, Hırvatlar ise Katoliklerdir. Dinlerindeki ve dillerindeki etnik farklılığına rağmen gelenekler ve kültürler birbirinden çok farklı değildirler. Kökleri bu toprağa 6. ve 7. yüzyıllar arasında yerleşen Slavik kabilelere dayanır.

Kısacası; Bosna Hersek insanları farklı din geçmişleriyle güney Slavlılardır. 1991 ‘deki geçen nüfus sayımına göre Bosna Hersek’te 4.354.911 kişi ikamet etmektedir. Savaşa bağlı ölümler ve göçler yüzünden şu anda bu sayı daha azdır. Politikacılar şu anda ülkenin nüfusunun 3.8 milyon olduğunu ve bunun sürekli büyüdüğünü ve 1 milyondan fazla Bosnalıların yurt dışında yaşadığını öne sürüyorlar. Etnik bileşim savaş öncesiyle benzerdir. %44 Boşnaklar (Müslüman), %32 Sırplar (Hıristiyan Ortodoks), %17 Hırvatlar(Katolik Hıristiyanlar). Nüfusun kalan 7’sını Yugoslavyalar, Arnavutlar, Yahudiler ve diğer küçük gruplar oluşmaktadır.

Leave a Comment