Bosna Hersek-Termal Turizmi

Bosna Hersek-Termal Turizmi

Bosna Hersek’te son yıllarda çok gelişmiş tedavi edici kaplıca merkezleri kurulmuştur. Bosna Hersek jeotermal kaynak zenginliği ve potansiyeli açısından Balkanda ilk üç ülke arasında yer almakta olup, Avrupa’da ilk 10 sıradadır. Bosna Hersek termal suları, hem debi ve sıcaklıkları hem de çeşitli fiziksel ve kimyasal özellikleri ile Avrupa’daki termal sulardan daha üstün nitelikler taşımaktadır.

Termal sular doğal çıkışlı ve bol su verimli, eriyik maden değeri yüksek, kükürt, radon ve tuz bakımından zengindir. Dağcılık ve ormanlık bölgelerinde bulunan termal kaynaklar ise çevre ve doğa kullanımı dolayısıyla farklı çekici unsurlara sahiptir. Bosna Hersek sıcaklıkları 20 ºC’ nin üzerinde debileri ise 2–500 lt/sn arasında değişebilen 1500’den fazla kaynağa sahip bulunmaktadır.

Bosna Hersek’te termal turizmin sağladığı olanaklardan bazıları;

  •  Tesislerde yüksek doluluk oranına ulaşılması,
  • Yüksek istihdam oluşturulması,
  • Diğer alternatif turizm türleri ile kolay entegrasyonu oluşturarak bölgesel dengeli turizm gelişmesinin sağlanması,
  •  Termal tesislerde insan sağlığını iyileştirici aktiviteler yanı sıra sağlıklı-zinde insan yaratma, eğlence ve dinlenme olanaklarının da bulunması,
  • Kür merkezi (tedavi) entegrasyonuna sahip tesislerin maliyetini çabuk geri ödeyen karlı ve rekabet gücüne sahip yatırımlar olmasıdır.
  • 12 ay turizm yapma imkânı,

Bosna Hersek’te 17 ilde 19 kaplıca tesisi bulunmaktadır. Tedavi etkeninin belli dozda, seri halde, düzenli aralıklarla, belli sürelerle tekrarlanarak verilmesi ile uygulanan tedavi yöntemidir.

Hekim teşhisi ve raporu olması şartıyla, kaplıca tedavilerinin hem özel hem de kamu sağlık sigorta şirketleri tarafından tam veya kısmen karşılandığı ülkelerden biridir.

Leave a Comment