Bosna’nın Efsane Kralı Ban Kulin

Bosna’nın Efsane Kralı Ban Kulin

Ban Kulin 5 Mayıs 1163 yılında doğdu. Kulinić ailesine mensup olan Ban Kulin, M.S. 1180 – 1204 yılları Banlık görevini yerine getirmiştir. 1204 yılında 41 yaşında vefat etmiştir. Bu dönemde Bosna, Bizans İmparatorluğunun vasal devleti olarak varlığını sürdürmüştür. Ban Kulin, Bosna’nın en ünlü ve önemli tarihi hükümdarlarından biri olmuştur.

Kulin BanErken Boşnak Tarihinin gelişimi üzerine büyük etkisi vardır. Bu Dönemde Dubrovnik ve Bosna Banlığı arasında barışçıl ilişkileri teşvik ve ticari ilişkilerin gelişmesi amacıyla bir anlaşma imzalanmıştır. Ban Kulin beratı,1189 yılında Bosna Banlığı ile Ragusa Cumhuriyeti (Dubrovnik) arasında, Ragusaların ticari haklarına yönelik yapılan ticari bir anlaşma olarak Ortaçağ Bosna’sında önemli bir yer tutmaktadır. Bu belge Balkanlarda en eski yazılı devlet dokümanlarından biridir. Bu berata göre, Bosnalı Ban Kulin, Prens Krvaše ve Dubrovnik’te yaşan tüm insanlara kendi ülkesinde hareket ve ticaret özgürlüğü vaat etmektedir. Berat iki dilde yazılmıştır. Bunlar; Latince ve Boşnak-Hırvat-Sırp Dilinin Ştokavian diyalektinin eski formudur. Belgenin katibi Radoje olarak adlandırılır ve alfabesi erken Kiril alfabesidir. Bu belge Boşnak ulusal gururu ve tarihi mirası açısından büyük öneme sahiptir. 29 August 1189 tarihinde yazılan bu belgede “Ja, ban bosanski Kulin,” (Ben, Boşnak Banı Kulin,) cümlesi yer almaktadır. Bu belge ile, Boşnak adı bir ulus adı olarak ilk kez yazılı bir belgede yer almıştır.